YAHYA KEMAL BEYATLI

YAHYA KEMAL BEYATLIYahya Kemal 1884 yılında Üsküp’te doğmuş, ilk öğrenimini burada tamamlamıştır. Selanik ve İstanbul Vefa İdadilerini bitirdikten sonra Paris’e giderek Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiştir. Gençlik yıllarını (1903-1912) bu kentte geçiren şair, yurda dönünce Darulfünun öğretim kadrosuna atanmıştır. Çeşitli illerden milletvekili seçilmiştir. Ortaelçilik ve büyükelçilik gibi görevler üstlenerek, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiştir. 1954 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.


Paris’te 10 yıl kadar (1903-1912) kalan Yahya Kemal, bir müddet devrin moda fikirleri peşinde koşsa da aldığı tarih ve kültür sonucu Türk tarihini iyice tetkik etmiştir. 1071 Malazgirt zaferini bir başlangıç sayarak, o günden bu yana Anadolu ve Rumeli’de vücut bulan kültür, sanat, dil ve medeniyet değerlerimize dört elle sarılmak gerektiğine inanmış ve şiirlerinde bu temaları işlemiştir.


Yahya Kemal kendini rind olarak tanımlar. Rind, şairin eski dünyamızın içinden çıkardığı ve özenerek benzemeğe çalıştığı bir insan tipidir. Rind eski zamanın bilge kişisidir. Etrafa önem vermeksizin keyfince yaşayan, yarı filozof, yarı derviş, hoş görücü, medeni cesareti olan, telaşsız ve kaygısız insan örneğidir.


Yahya Kemal şiirlerinin tümünde hece ile yazdığı ‘OK’ isimli şiiri hariç aruz vezni kullanmıştır. Uyak Yahya Kemal için vazgeçilemez bir unsurdur. O uyağı okuyucusuna ulaşmakta bir araç olarak görmüştür. Bunların yanında aliterasyona da çok önem verdiğinden şiirlerinde bir musiki vardır. Birçok şiirine beste yapılmış olması da bunun kanıtıdır. Yahya Kemal divan şairlerinden farklı olarak daha güzel söyleyebilme yarışıyla yazmamış, tasvirlerinde onlar gibi gerçek dışı abartmalara yer vermemiştir. Yahya Kemal şiirinde çok titizdir. Adeta bir kuyumcu gibi ince eleyip sık dokur. Şiirlerini hayattayken yayınlamayışının sebebi de onun bu yüzden; mükemmeliyetçi oluşu yüzündendir. Üzerine yıllarını verdiği şiirleri vardır, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” bunlardan biridir.Zaten şair şiirlerinde kemale ileri yaşlarında ermiştir. Onur meselesi yapıp açığa çıkarmadığı bitmemiş şiirleri bugün bir kitap halinde derlenmiştir. Bu da onun yaptığı işi ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir.CAHİT KÜLEBİ


1917’de Zile'nin Çeltek köyünde doğmuştur. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra öğretmenlik, müfettişlik, kültür ateşeliği, müsteşar yardımcılığı, başmüfettişlik gibi görevlerde bulunmuştur.20 Haziran 1997 günü hayata gözlerini yummuştur.


Şiiri hakkında söylenecek en doğru sözün değerli eleştirmenlerimizden yapacağım alıntıların olacağına inanıyorum.


Cahit külebi, aydın bir saz şairi içtenliği, Bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dille, zaman zaman kötümser, güvensiz, kendi türküsünü söyledi. Yarım kafiyeler, iç sesler, duygu ve düşüncelerine eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle en sevilen şairler arasına girdi. Behçet Necatigil


1940-1950 şiir kalabalığında özgün konuları ve sesleriyle çok dikkat çekmiş, halk nazmını yenileştiren dikkatli biçimleri, yaşamının anılarıyla yüklü duyarlığı, yurt gerçeklerini dile getiren tanıklığıyla önem kazanmıştır... Külebi'nin şiiri, gençlikteki içtenliğini yitirdikçe

sakınışlara düşer, gerçeği eksik verdikçe de sesini zayıflatır, yürekten ve ülküden yoksun bir ustalık, isine devam ederse de etkili bir verimliliğe ulaşamaz doğallıkla. (Rauf Mutluay, 1973)


SEVDA BAHÇESİ

Bir gül mahzun durur bahçede
Yaprakları yorgun.
Sen pembe güllerin en pembesi!
Hasta solgun.

Bir gül taze durur bahçede
Yaprakları diri.
Sen beyaz güllerin en beyazı
Sabahlar kadar iri.

Bir gül baygın durur bahçede
Yaprakları serin.
Sen sarı güllerin en sarısı
Yağmur gibisin.

Pembe gül hülyandır açılmış,
Beyaz gül yanakların,
Sarı gül dağınık saçlarınadır,
Ve mahzun kalbim ateş gibi
Yanan dudaklarındır.


GÜFTESİZ BESTE

Sizi dün bekledim o yollarda
Ki gezindikdi bir zaman karda,
Kararan gözlerimle rüzgarda
Sizi dün bekledim o yollarda!.

Sanıyordum unuttunuz adımı,
Dediniz hissedince maksadımı:
“Beni hala bu genç unutmadı mı
Ki bugün bekliyor bu yollarda?”

Nice sevdalılarla sevgililer
Aşkı yollarda böyle beklediler!
Nice sevdalılar da var ki diler
Akşam olsun bu kuytu yollarda!..


Yahya Kemal şiirlerinde aruza ve kafiyeye önem vermiştir. ‘Güftesiz Beste’ şiirindeki gibi anlatımda aruzun kalıplarına ve uyaklara sadık kalmıştır. Cahit Külebi ise şiirlerinde Yahya Kemal’den farklı olarak daha serbest bir tarzda yazmıştır. ‘Sevda Bahçesi’ şiiri Külebi’nin düzensiz şiirlerine verilebilecek en iyi örneklerdendir. Külebi bu şiirinde bir düzen kaygısından uzak, içinden geldiği gibi yazmıştır.


Yahya Kemal’in şiirlerinde derin anlamlar bulunur.Anlatımda çok titiz davranmıştır. Bazı şiirleri için yıllarca beklemiştir. Cahit Külebi ise şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.


Konu olarak da iki şair arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. Yahya Kemal ölüm, İstanbul, milli duygular üzerine şiirler yazmıştır bu da onun şiirini diğerlerinde ayrı bir yere getirmiştir. Cahit Külebi ise daha çok insan öğesini ön planda tutmuştur. Onun şiirlerinde Anadolu insanı birçok yerde ortaya çıkar bu sayede de Külebinin şiirleri daha kolay okunur ve anlaşılır olmuştur.


KAR MUSİKİLERİ


Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,

Bir erganun ahengi yayılmakta derinden...
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.

Zihnim bu şehirden bu devirden çok uzakta,
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.

Birdenbire mes’udum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık !


HİKAYE


Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!

Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim
Okşa biraz!

Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!

Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı,
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz!

Benim doğduğum köylerde
İnsanlar gülmesini bilmezdi,
Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım
Gül biraz!

...


Yahya Kemal’in epik şiirlerinin olmasıyla birlikte genel olarak lirizm ön plandadır. Cahit Külebi’nin şiirleri için ise bu kadar net bir ayrıma gitmek kolay değildir. Külebi’nin şiirlerinde lirik, didaktik, pastoral ve epik şiir türlerinin hepsinden de bolca örnekler görülür.


Yahya Kemal’in şiirlerinde en çok kullandığı imgeleri ölüm, yokoluş, manevi sonsuzluktur. Cahit Külebi ise doğadan imgelere şiirlerinde daha çok yer vermiştir. Ağaçlar, çiçekler Külebi’nin şiirlerine doğrudan girmiş unsurlardır.


ZERDALİ AĞACI

Havalar güzel gidiyor
Sen de çiçek açtın erkenden
Küçük zerdali ağacım,
Aklın ermeden.

Bak kurt gibi kalın yapılı
Görmüş geçirmiş ağaçlara
Küçük zerdali ağacım,
Pişman olursun sonra.

Şimdi okşar da hafif hafif
Bir gün yerden yere çalar rüzgar
Küçük zerdali ağacım,
Sonra donarsın.

Sallansın dalların çocuklar gibi
Bakma güneş ısıtsın varsın
Küçük zerdali ağacım,
Sonra donarsın.

...


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !