Yıldırım Bayezid

Osmanlı padişahlarının dördüncüsü Murad-ı Hüdavendigar ın oğlu ve Çelebi Sultan Mehmet in babası.Annesi Gülçiçek Hatundur.1360 da doğdu.Sultan Murad ın Kosova da şehit olması üzerine tahta çıktı.Cesaret ve gözü pekliğiyle bir gün doğuda,bir gün batıda gözükmekle ün yaptığından kendisine “Yıldırım” lakabı verilmiştir. Tahta geçtikten sonra ilk olarak Sırbistan işlerini düzene koydu.Birinci Murad ın şehadetinden sonra,Anadolu Beylikleri Osmanlılara karşı cephe alıyordu.Osmanlılara ait yerleri istila ve tahribe başlamaları üzerine Yıldırım Bayezid güçlü bir orduyla 1389 kışında Anadolu ya geçti.Anadolu beylikleri üzerine yürüdü.Aydınoğulları,Saruhanoğulları Germiyanoğulları,Menteşe ve Hamid Beyliklerini aldı ve Kütahya yı merkez yaptı.Bu sefer neticesinde İzmir hariç olmak üzere Batı Anadolu nun tamamı Osmanlı idaresine geçti.Bundan sonra adına yaraşır bir hızla Karaman Ülkesine girdi ve Konya yı muhasara etti.Karamanoğlu,Çarşamba suyu sınır olmak şartıyla anlaşmak zorunda kaldı.Denizciliğede önem veren Yıldırım Bayezid Han 1390 Sonbaharında Sakız,Eğriboğaz kıyılarına seferler düzenlendi. OSMANLIYA TABİ BİR DEVLET: BİZANS...

Yıldırım Bayezid,Bizans ın iç karışıklıklarından faydalanarak onları vergiye bağladı.İmparator Yuannis Palelogos, Bayezid in Anadolu harekatından istifade ile şehir surlarını tamir ettirdi.Ancak Bayezid in sert tepkisi üzerine surları yıktırdı.1391 yılında İstanbul u muhasara etti.Bu muhasara sonunda Bizansla sulh yapıldı.

Yıldırım Bayezid Anadolu da iken Rumeli yi de ihmal etmedi.Eflak voyvodası Mirça 1391 yılında sınır tecavüzlerinde bulundu.Bunun üzerine Türk kuvvetleri Mırça yı esir ederek Bursa ya gönderdiler.Eflak voyvodası Türklere vergi ve asker vermeyi kabul ederek sulh yapıldı.1393 yılın Macar kralı Türk kuvvetlerinin harekatı neticesinde geri çekildi.Bu tarihde Niğbolu ve Arnavutluk’tan bazı yerler feth edildi.

Yıldırım Bayezid 1392 de yeniden Anadolu üzerine yürüdü.Bu harekat sırasında Candaroğullarının Kastamonu şubesi 1392 ilkbaharında ele geçti.Bu arada Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin savaş için hazırlık yapıyordu.Yeşilırmak, Kelkit vadisi, Canik beyleri, Amasya da Emir Ahmed ve Taşanoğlu mahiyetleriyle Bayezid e katıldılar.Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin ile Bayezid, Çorum sahrasının “Kırkdilim” mevkiinde karşıklaştılar.Yaplın savaş neticesinde Osmanlı kuvvetleri mağlüp oldular.Bayesid in büyük oğlu Ertuğrul şehit oldu.Bu savaş neticesinde Kadı Burhanettin in itibarı Anadolu da arttı ve Moğollarla anlaşma yaparak Anadolu da yağma hareketlerine girişti.Yıldırm Bayezid Amasya yı kuşatmış bulunan Kadı Burhanettin i yenerek çekilmeye zorladı ve Merzifon ile Amasya yı aldı.Bundan sonra Yıldırım Bayezid Rumeli ye dönünce 1394 yılında Selanik ve Yenişehir zapt edildi.Arnavutluğa akıncılar gönderildi.1395 yılında Bayezid tabi prenslerle bir takım meseleleri çözmek için Seres de toplantı yaptı.İstanbul un birinci muhasarasından sonra İmparator un şehirde bir müslüman muhallesi kurması, bir cami yapmsı ve bir kadı bulundurulması hususundaki anlaşmayı yerine getirmemesi üzerine İstanbul ikinci defa kuşatıldı.1395 yılındaki bu kuşatma yaz boyunca devam etti.Bu sırada Yunanistan dan Tırhala, Domacia, Patros ve Farsala şehirleri alındı.İstanbul muhasarası Balkanlarda büyük bir haçlı ordusu hazırlandı haberi üzerine kaldırıldı.Macar kralının propagandası ve Papanın tahrikleri neticesinde bir haçlı ordusu kuruldu. 100.000 kişilik bir ordu Vidin ve Orsova yı zapt etti.Daha sonra Doğan Bey in müdafaa ettiği Niğbolu muhasara edildi.Bayezid büyük bir hızla Rumeli ye geçti.Niğbolu da yapılan muharebeyi Türklr kazandı (25 Eylül 1396).Bu zaferden sonra Bayezid İstanbul Boğazının en dar yerinde Anadolu tarında “Güzelce Hisarı” (Anadolu Hisarı) inşa ettirdi.İstanbul 1397 de yeniden muhasara edildi.Bu muhasara sırasında da Bayezid Yunanistan ve Anadolu üzerine seferler yaptı.Daha sonra Bizanslılarla anlaşma yapılarak sulh temin edildi.Yıldırım Bayezid 1397 yılında Yunanistan üzerine yürüdü.Yenişehir ve civar şehirler mücadelesiz alındı.Daha sonra Salona, Fakis,Doris,Loksi dükalıkları zapt edildi.Evrenoz ve Yakup Beyler 1397 senesinin Ekim ayına kadar Mora üzerinde faaliyetlerde bulundular.

YILDIRIM HAN FIRAT’TA...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !